onsdag 4 november 2015

Per Erssons utseendePer Ersson i Torvalla i Jämtland, han levde mellan 1728 och 1756. Han var husman och gift, hade två små barn när han dog, endast 28 år gammal. Mycket mer vet jag inte om denne man men jag kan faktiskt föreställa mig något hur han såg ut, för i dödboken har prästen talat om att Per ville bli dragon vid ryttarregementet men det fick han inte. ”Blef ej antagen för det han såg så späd och enfaldig ut.” Sen fick han andtäppa, lungsot och svullnad i benet som vandrade uppåt.

måndag 21 september 2015

Nybörjarkurser i släktforskning på distans

Nu har nya distanscirklar i släktforskning startat under Studiefrämjandet. Cirklarna är fem veckor långa och går till så att vi har kontakt på mail och i slutna grupper på Facebook. Jag skickar ut ett veckobrev i början av varje vecka med temats instruktioner och material - första veckan är det stor introduktion, andra veckan allt om handskriftsläsning och så vidare. Vill du vara med så startar cirklarna kontinuerligt så fort det finns minst tre anmälda deltagare. Läs mer på SFR:s hemsida

*söndag 16 augusti 2015

Ny bok om DNA-forskning

I morse såg jag ett intressant inslag på Nyhetsmorgon i TV 4, jag bifogar en länk till inslaget här: Inslag TV4
Det handlade om vetenskapsjournalisten Karin Bojs som gett ut en ny bok om hur DNA-forskningen kan kartlägga Europas befolkning och hon har sin egen släkt som genomgående exempel. Boken heter Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. Ska läsa!

Min europeiska familj : de senaste 54 000 åren

I inslaget tipsade hon om en webbsida där man kan börja titta om man är intresserad av DNA i släktforskningen och det  är Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi, SSGG

onsdag 1 juli 2015

En masmästares död

Det visar sig att det finns mycket intressant i kyrkböckerna från Gnarsp (som det faktiskt ska uttalas) och här kommer en hemskhet ur dödboken (Gnarp C:1):


”Lijk Anno Christi 1691. Johan Andersson, masmästare.
Dnca V. Trinitis Upbars Masmästaren här wijd Gnarp Masugn, Johan Andersson, hwilken genom en olyckelig händelse, ther han i Masugnen war, i thet han skulle klifwa up på Juulstocken ther bälljorne gingo och något laga, föll neder och hufwudet föll åth den blåsbällian wijd (när) hon neder gick, ther hans hufwud sönderkråssades. Han omförde sitt lefwerne i lijfstijden uthi Gudzfruchtan, sachtmodighet och wänligit umgänge med alla, war i sitt Embete förfaren och thet med flijt ijdkade. Hafr warit twenne resor gift, den senare hustrun han efter sig i sorgen läpnade hette Hustru Sara Olofzdotter från Gefle;  Nederlades i en graf Öster Sör om wägen ifrån wapnhuuset. Hans ålder war 47 åhr.”

När jag tänker efter har den här olyckan en viss likhet med den där pigan i Stöde som ramlade ner och blev skendöd i ett av mina tidigare inlägg. Det är farligt att klättra! Använd åtminstone en stadig stege eller pall och klättra inte på inredningen eller maskindelar!
Hedersdag

Begreppet hedersdag har ni kanske stött på i till exempel Kyrkans räkenskaper då en man skänkt pengar till kyrkan "på sin hedersdag"? Det betyder helt enkelt att det är hans bröllopsdag - kan vara bra att veta. Ofta finns kyrkans räkenskaper från tidigare år än övriga kyrkböcker. I räkenskaperna kan man också få tips om dödsdatum då en son har skänkt pengar till kyrkan som "testamente efter sin salige fader" till exempel.
På första bilden ser man ett exempel på begreppet hedersdag då det används i en lysnings- och vigselbok från Gnarp. För övrigt en av de vackraste kyrkböcker jag sett med en mycket estetiskt lagd kyrkoherde, så jag tar ett exempel till med hans fina överrubrik "Brudefolk Anno 1704".
Gnarp C:1; Anno 1700. Dz 6 Jan. Die S. Epiphania hade Oloff Andersson i Rogsta sin hedersdag med Karen Andersdtr ifrån Wallen och wardt bröllopet hållit i Brudgummens faders, Anders Olofssons, gårdh i Rogsta.